top of page

SFO

Friskolen Brammings SFO

Friskolen Brammings SFO er et tilbud for børn fra 0. klasse - 4. klasse, hvor de kan tilbringe deres fritid både før og efter skoledagen.

Leg, udeliv og social trivsel

Vi bruger rigtig meget tid på leg, brætspil og små kreative ting. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra årets gang og tager gerne udgangspunkt i børnenes ideer og ønsker. 

For os er elevernes sociale trivsel i fokus, og vi ønsker at hvert enkelt barn skal føle sig set og hørt, og oplever sig værdifulde i fællesskabet. Vi styrker børnene ved at guide og hjælpe dem igennem konflikter og udfordringer.

 

SFO kan kontaktes på telefon

51 91 24 49

Mandag - torsdag

Fredag

SFO åbningstider

kl. 6.30 - 16.30 

kl. 6.30 - 16.00

Morgenmodul (6.30-8.15)

325 kr. pr. måned

Lille eftermiddag (til 15.00)

600 kr. pr. måned

 

Stor eftermiddag (til 16.30/16.00)

950 kr. pr. måned

 

Heldagspris SFO

1065 kr. pr. måned SFO

for 4. klasse: 565 kr. pr. måned

Skolefridage koster 125 kr. pr. dag / 550 pr. tilmeldt uge

Tilmelding til feriemoduler er bindende.
Udmeldelse af skole eller SFO skal ske med mindst en måneds varsel.

SFO-ordning og priser 

Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge på private friskoler under hensyntagen til forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene fordeles til skolerne af Fripladsudvalget. Ved skoleårets start sender vi ansøgningsskema ud til alle forældre via ForældreIntra. Man udfylder ansøgningsskemaet, som afleveres på skolens kontor. Fripladsudvalget sender hvert år en fordelingsnøgle til skolerne. Hvert år i december får vi tilskud til fordeling blandt de ansøgere, der er berettigede. 

Fripladstilskud

Ferieplan for skoleåret 2023 - 2024

på Friskolen Bramming

Alle dage er inklusiv

Sommerferie

24. juni - 13. august 2023

Skolens SFO er åben i ugerne 26, 27, 31 og 32

 

Efterårsferie

14. oktober - 22. oktober 2023 

Skolens SFO er åben

 

Juleferie

22. december 2023 - 3. januar 2024 

Skolens SFO er lukket

 

Vinterferie

10. februar - 18. februar 2024

Skolens SFO er lukket

 

Påskeferie

23. marts - 1. april 2024 

Skolens SFO har åben 25.-27. marts 2023

Kr. Himmelfartsferie

9. maj – 12. maj 2024

Skolens SFO er lukket

Pinseferie

18. maj -20. maj 2024

Skolens SFO er lukket

Grundlovsdag

5. juni 2024 (undervisningen slutter kl. 12.00, SFO-en lukker kl. 12.00)

Sommerferie

29. juni – 12. august 2024

Skolens SFO er lukket i følgende uger: 28. 29 og 30

Feriekalender
bottom of page