top of page

SAMVÆRSREGLER

 

Transportvejen til og fra skole hører med til skoletiden, så her gælder de samme regler. I skoletiden er det ikke tilladt at forlade skolens område uden tilladelse.

 

Når det ringer til time, hænges overtøj og andet i garderoben. Herefter går eleven stille og roligt til sin plads. Mobilen/tablet afleveres til læreren og låses inde i et skab og udleveres efter endt skoledag. Ved fravær kontaktes kontoret, som noterer fraværet i skolens protokol.

    

Når vi opholder os inde, forholder vi os roligt. Vi skal færdes i gang, både på gangarealer og i klasseværelserne. Vilde lege hører til udenfor, hvor der er plads og luft omkring os.

    

Når vi opholder os ude, viser vi hensyn til vores skolekammeraters leg og spil. Vi skal tale ordentligt til vores kammerater, lærere og skolens øvrige personale. Vi viser hensyn og er en god kammerat, der inviterer andre med i fællesskabet. Alle har ret til et godt skoleliv.

Friskolen Bramming er et lille samfund i samfundet, og det er derfor vigtigt, at vi har nogle regler, som skal overholdes, så alle kan få en god og tryg hverdag
bottom of page