top of page

OM SKOLEN

Indmeldelse

Som elev på Friskolen optages enhver, der retter henvendelse til skolen og opfylder følgende kriterier

  • Eleven skal være skoleparat. (Vurderes i samarbejde med afgivende institution og/eller hjemmet).

  • Eleven skal være i stand til at følge ordensreglerne.

  • Elev og forældre skal være loyale over for skolens grundlag og formål.

  • Det vurderes at eleven kan indgå positivt i den klasse der søges til.

  • Skolen vurderer, at den har de kompetencer der kræves, for at løfte barnet fagligt som menneskeligt.

  • Elever op til klassekvotientgrænsen optages i den rækkefølge indskrivningssedlerne modtages og bekræftes af skolelederen.

  • Indskrivningsseddel kan hentes via nedenstående link. Elever, der flytter fra anden skole, optages efter personlig samtale. (Elev og forældre).

  • Klassestørrelsen er fastsat til maksimum 20 elever.

bottom of page