top of page

OM SKOLEN

SKOLENS FORMÅL

Skolen skal bibringe eleverne almennyttige kundskaber gennem velkvalificeret og faglig dygtig undervisning og dermed søge at udvikle elevernes evner og anlæg i respekt for den enkelte elevs personlighed.


Skolen skal virke under trygge forhold, og kundskabstilegnelsen skal ske i en atmosfære præget af glæde og arbejdsro.

DET DER FORVENTES

Skolens personale gør en indsats for at

 • yde velkvalificeret og faglig dygtig undervisning

 • skabe trygge forhold og respekt for hver enkelt elev

 • formidle det kristne budskab til eleverne under morgensang

 • yde positiv opbakning og støtte til det øvrige personale på skolen

 • skabe et godt samarbejde med forældrene omkring deres barn

 

Det forventes, at eleverne gør en indsats for at

 • dygtiggøre sig og derved udvikle deres evner, anlæg og selvstændighed

 • omgås hinanden og personalet med respekt og god social adfærd

 • medvirke til at skabe arbejdsro og orden

 

Det forventes, at hjemmene

 • respekterer skolens kristne holdning

 • støtter elevernes faglige og personlige udvikling

 • udviser loyalitet over for skolens ledelse og personale

bottom of page