top of page

REGELSÆT

Da vi ønsker at give vore elever den bedst mulige undervisning, og en god og tryg skoledag, er det nødvendigt, at både elever og forældre bakker om skolens regelsæt.

Friskolen har udformet et regelsæt, der skal hjælpe med at tydeliggøre, hvad vi forventer af hinanden.

Det forventes, at eleverne​​

  • taler pænt til hinanden og til skolens personale

  • viser respekt for hinanden

  • medvirker til, at alle har det godt og trives

  • møder velforberedte og klar til undervisning

  • passer på egne ting, hinandens ting og skolens ting

Det forventes, at hjemmene/forældrene

  • støtter op om skolen

  • medvirker til at skabe en positiv atmosfære på skolen

  • holder sig opdateret og søge information om skolens aktiviteter via ForældreIntra

  •  deltager aktivt i forældremøder, skolehjemsamtaler, klassearrangementer, skolefester mm.

Fritagelse fra undervisning

Tilladelse til fritagelse sker gennem klasselæreren. Er der tale om mere end to dages fritagelse, rettes henvendelse til skolelederen. Dersom fritagelse for eleven ønskes, skal der gives anmodning herom mindst to dage forud for fritagelsestidspunktet.

bottom of page