top of page

OM SKOLEN

SKOLENS GRUNDLAG

Friskolen blev oprettet i år 2000 af en gruppe handlekraftige børnefamilier, der ønskede et alternativ til folkeskolen. 

 

En lille og tryg skole, med fokus på tætte venskaber, værdibaseret dannelse og individuel læring. 

Vi er en holdningsskole, der hviler på et bredt folkekirkeligt grundlag, som viser sig i vores tydelige kærlighed og respekt for hvert enkelt barn. 

 

For os er det vigtigt, at hele mennesket bliver mødt, set og udviklet både i det faglige, personlige og sociale. 

Vores mission er at udvikle barnets potentiale og uddanne selvstændige, faglige og samfundsparate børn. Vi samarbejder med forældrene, sætter barnet i centrum og skaber et rummeligt miljø, hvor dannelse sker gennem opmuntrende dialog. 

Klassetrin og -kvotient

 

 

Friskolen har dette skoleår 82 elever ligeligt fordelt på piger og drenge. Skolen kører et spor og tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse.

 

Der tilbydes førskole fra 1. april.

Klassekvotienten i indeværende skoleår er mellem 8 og 16 elever. Den maksimale klassekvotient ligger på 20 elever.

Klasseopdelingen i 2023-2024:

Børnehaveklasse-1. klasse

2.-3. klasse

4. klasse

5.-6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

Tilbud efter skoletid

Går du i 0.-4. klasse, så er SFO’en på Friskolen Bramming et tilbud til dig. Efter skoledagen er slut, er eftermiddagen hos os i SFO’en fyldt med masser af lærerige og hyggelige aktiviteter og gode kammerater.

Lejrskole

Formålet med lejrskolerne vægtes forskelligt efter klassetrin og klassens behov, men følgende elementer indgår: At eleverne får nye udfordringer og udfoldelsesmuligheder, at klassens sociale sammenhold styrkes, at eleverne lærer at tage vare på sig selv og hinanden, at elever og lærere oplever hinanden i andre sammenhænge end i hverdagen, og at elevernes faglige kundskaber forbedres.

Lejrskoler finder ofte sted på mellemtrinnet og i udskolingen på Friskolen Bramming.

 

 

Der er forældrebetaling til lejrskolerne. Eleverne kan hjælpe med indtjening til egenbetalingen via overskuddet for salg til skolefesten og salg af lodsedler.

bottom of page